19.86°C

Zakopane, PL

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych (RODO)

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ferrata Adam Górkowy ul. Smrekowa 21 34-500 Zakopane.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: kontakt@ferrata.com.pl
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa na korzystanie z usług zakwaterowania w obiekcie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń od gościa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na postawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich/organizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych w zależności, które z tych roszczeń przedawni się później,
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego, dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy. Odmowa może skutkować odmową realizacji usługi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.